Dos Verterbuk – Om trädet som nästa dog - Musik i Syd

Följ med på ett musikaliskt och språkligt äventyr där barnen hjälper till att rädda Dos Verterbuk

En livlig och färgsprakande teatral konsert med ett viktigt budskap. Trädet håller nämligen på att tappa orden som växer i dess krona. Trädets krona består av ord på jiddish, som är ett av våra nationella minoritetsspråk och som talats av judar i många länder i cirka 1000 år. Passa gärna på att prata om våra nationella minoriteter i samband med att ni går och ser föreställningen. Sångerna framförs på svenska och jiddisch utav artisten Louisa Lyne ackompanjerat av två musiker. 

På sidorna nedan finns mer information om våra fem nationella minoriteter, deras språk och kultur. Minoritet.se har separata sidor för varje minoritet och på den judiska sidan finns mycket information om språket jiddish. På Skolverkets sida får ni scrolla ner ett stycke innan informationen om förskola kommer.

 

https://www.minoritet.se/

https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/undervisa-i-nationella-minoritetssprak#h-Webbresurserforforskola


Pga rådande samhällssmitta och förskoleförvaltningens beslut om att inte blanda grupper från olika förskolor på vare sig evenemang eller på kulturbussen, så kommer evenemangets publikantal högst uppstiga 50 personer och endast vara bokningsbart för en förskola per föreställning. Vänligen boka upp så många platser som möjligt. Ålder: 3-5 år.   


Platserna blir bokningsbara för utvalda förskolor onsdagen den 27 januari.

Resterande platser släpps fritt måndagen den 8 februari.

Kulturbuss bokas separat via den här länken: https://kulturkartan.malmo.se/BusBookings/GenericBus