Höstlovsverkstad för fritidshem

  • Bildkonst

Välkomna på visning och skapande inspirerat av utställningen Hassan Sharif: I Am the Single Work Artist.

Sharif (1951–2016), född och verksam i Dubai, Förenade Arabemiraten, var fram till sin bortgång 2016 en pionjär inom experimentell samtidskonst i Mellanöstern. Han betraktas idag som en föregångare av en hel generation yngre arabisktalande konstnärer. Under sin livstid skapade Sharif både teckningar, målningar, samlingar, skulpturala installationer och performance. Han arbetade under en stor del av sin konstnärliga karriär icke-kommersiellt i det offentliga rummet och gjorde samtidskonsten tillgänglig för en bred allmänhet.

Tillfället innehåller en kort visning av några utvalda konstverk och skapande verkstad inspirerad av Hassan Sharifs konstverk. 

Maxantal är 30, men för tillfället tillåter vi endast barn från ett fritidshem samtidigt. 

Tyvärr är kulturbuss inte tillgängligt.