Tillgänglighet för webbtjänsten Kulturell allemansrätt
Vi vill att alla ska kunna använda webbtjänsten. Det här dokumentet beskriver hur Kulturell allemansrätt uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.


Hur tillgänglig är webbtjänsten?
Vi är medvetna om att delar av webbtjänsten inte är helt tillgängliga. Se avsnittet ”Innehåll som inte är tillgängligt” nedan för mer information.


Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbtjänsten?
Vi strävar hela tiden efter att förbättra tillgängligheten. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav alternativt om du behöver information från Kulturell allemansrätt i något annat format, till exempel tillgänglig PDF, stor text eller ljudinspelning kan du meddela oss.

Du kan kontakta oss genom att skicka e-post till kulturbokning@malmo.se


Tillsyn
Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.


Teknisk information om webbtjänstens tillgänglighet
Den här webbtjänsten är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.


Innehåll som inte är tillgängligt
Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.


Bristande förenlighet med lagkraven

•   Tabellrubriker saknas i tillfälleskalendern för respektive evenemang.