Barn har rätt till kultur. Det står i FN:s konvention om barnets rättigheter som blev svensk lag 2020
Det innebär att Malmö stad har en lagstadgad skyldighet att tillgodose varje barns rätt att fritt och fullt ut delta i det kulturella och konstnärliga livet.

Evenemangssystemet Kulturell allemansrätt för barn och unga i Malmö är kulturförvaltningens verktyg i arbetet för att alla Malmös barn och unga under sin tid i förskola och skola ska ha goda och likvärdiga möjligheter att ta del av kulturupplevelser. 

I evenemangssystemet finns ett brett och kvalitativt utbud av kulturevenemang inom bland annat dans, film, litteratur, konst, musik och teater. Allt är kostnadsfritt för Malmös kommunala och fristående förskolor, grundskolor och gymnasieskolor och utbudet riktas jämnt över staden.


För dig som bokar

För att kunna boka platser måste du vara inloggad. För att skapa ett konto kan du följa stegen i manualen "Skapa konto" som finns att ladda ner under bilagor. Glöm in att tagga ditt konto med åldrarna du bokar för!

När ni ska börja boka kan ni följa stegen i manualen "Guide för att boka evenemang".


Tillgänglighet

Du kan läsa Malmö stads tillgänglighetsredogörelse för evenemangssystemet Kulturell allemansrätt för barn och unga i Malmö genom att klicka här.


Är du intresserad av systemet och kommer från annan kommun och region?

Evenemangssystemet är byggd på öppen källkod vilket innebär att alla funktioner som utvecklats i systemet är tillgängligt för andra att ta del av. Läs mer på https://www.soprasteria.se/kundreferenser/malmo-stad/