Information med anledning av pandemin 

Med anledning av pågående pandemi har kulturförvaltningen fattat beslut om att ställa in alla evenemang som sker fysiskt i bokningssystemet fram till och med 31 mars 2021. Beslutet avser även kulturbussresor. Digitala evenemang genomförs. (uppdaterad 20200125)