Malmö kulturskola

Kulturskolan ger alla barn och ungdomar som bor i Malmö möjligheten att utveckla sina talanger. Vi erbjuder undervisning i bild & form, dans, film, musik, serieteckning och teater till barn och ungdomar mellan 7-19 år. Alla elever har också möjligheten att vara med i ensembler, föreställningar, körer och att delta i olika kulturprojekt.