Kulturkopplingen Malmö Kulturskola

Malmö Kulturskolas verksamhet Kulturkopplingen arbetar på Malmös förskolor, skolor och anpassad skola samt på olika kulturella arenor runt om i staden. Vårt uppdrag är att integrera de estetiska ämnena i undervisningen och vi arbetar för att säkerställa en likvärdig spridning och tillgång till kultur för barn och unga i hela Malmö.

Våra lärare har lång erfarenhet av att arbeta med estetiska lärprocesser för barn och unga inom drama, teater, rytmik och filmpedagogik samt körsång. Genus, jämställdhet och likvärdighet ska genomsyra allt pedagogiskt material.