Kreativt lärcentrum

Kreativt lärcentrum håller till i Mazettihuset och är en mötesplats för barn och pedagoger på Malmös kommunala förskolor. Här träffas man både för utbildning och erfarenhetsutbyte kring estetik, kreativt lärande och pedagogisk dokumentation. En av vägarna till barnens bästa förskola handlar om att inspirera och lära av varandra – att ha en lärande organisation. På Kreativt lärcentrum finns det bland annat möjlighet till workshops för både barngrupper och pedagoger. Tyngdpunkten ligger på kreativitet och ett miljövänligt förhållningssätt och barnen ges förutsättningar att själva skapa sitt innehåll utifrån miljö och material.  Kreativt lärcentrum är en satsning och ett samarbete mellan förskoleförvaltningen och kulturförvaltningen. Samarbetet handlar om att lära av varandra, men också att möta de yngsta medborgarna i Malmö stad och tillsammans ta ansvar för alla barns rätt till kultur.

Om ni behöver ställa in i sista minuten vänligen ring Elin 0766-083698.