Förskoleförvaltningen Språkvecka


Språkveckan är ett återkommande evenemang som pågår under en vecka i maj varje år. I år är språkveckan v.20 med en språkfestival i folkets park tisdagen den 17 maj.  


Under språkveckan synliggörs den mångfald och kraft som finns på våra förskolor i staden. Det verbala språket sammanflätat med rörelse, sång, musik, dans, konstruktion, drama, tecken, ikt, bild och form.