Förskoleförvaltningen Språkvecka

Inaktiv


Språkveckan är ett återkommande evenemang som pågår under en vecka i maj varje år. Våren 2024 är språkveckan v.21 med en språkfestival i folkets park på fredagen. 


Under språkveckan synliggörs den mångfald och kraft som finns på våra förskolor i staden. Det verbala språket sammanflätat med rörelse, sång, musik, dans, konstruktion, drama, tecken, ikt, bild och form.