Förskoleförvaltningens Språkvecka

Inaktiv


Språkveckan är ett återkommande evenemang som pågår under en vecka i maj varje år. Måndag - torsdag erbjuds evenemang runtom i staden och veckan avslutas på fredagen med en Språkfestival i Folkets park. I år har vi begränsat med aktiviteter pga. Corona 


Under språkveckan synliggörs den mångfald och kraft som finns på våra förskolor i staden. Det verbala språket sammanflätat med rörelse, sång, musik, dans, konstruktion, drama, tecken, ikt, bild och form.