St Göran och draken - Teater och workshop - Malmö museer

  • Teater
  • Bildkonst
  • Språk
  • Samhälle/historia
  • Litteratur
  • Workshop

I en sjö nära staden Silene bor en stor, hemsk drake. Draken är alltid hungrig. Varje dag tvingar han människorna i staden att ge honom två får att äta. Men nu har dessvärre fåren tagit slut. Hur ska det gå för människorna i staden? Kan möjligtvis Riddare Göran komma till deras räddning? Vill ni veta hur det går, så kom till Malmö museer! I Kungens kammare spelas föreställningen, som är en omarbetad version av ”Legenden om S:t Göran och Draken”. Speltid: c:a 25 min. Vi som spelar föreställningen är Maria Österling från Malmö museer samt Annika Josefsson och Anna Rasegård från Kulturkopplingen, Malmö kulturskola.

En efterföljande workshop kopplad till föreställningen ges också av bildpedagog Joakim Danell från Malmö kulturskola. 

Evenemanget, som är ett samarbete mellan Malmö Museer och Malmö Kulturskola, är kopplat till skolans läroplan inom ämnena bild, SO och svenska. 


Platserna blir bokningsbara för utvalda skolor måndagen den 11 januari.

Resterande platser släpps fritt måndagen den 25 januari.

Kulturbuss bokas separat via den här länken: https://kulturbokning.malmo.se/BusBookings/GenericBus