BUFF: Minifestivaler - INTRESSEANMÄLAN

 • Skolbio

MINIFESTIVAL 15-19 mars 2021 - BUFF, Barn och Ungas Film Festival, kommer till din skola!

25 skolor har chansen att få minifestival till sin skola. En plats i bokningen är lika med en anmäld skola.

Varje år i mars arrangeras BUFF i Malmö på stadens olika biografer. Till vårens festival (15 - 19 mars 2021)  erbjuds BUFF även till er som minifestivaler, pga anpassningar kring pandemin. Med en minifestival på er skola kan ni erbjuda samtliga klasser i en eller flera årskurser att ta del av ett fantastiskt internationellt filmprogram. Vi underlättar även för elever att rösta fram filmer ni skall se.

Detta erbjuder BUFF och kulturförvaltningen kostnadsfritt för deltagande skolor:

 • Ett framtaget urval av filmer för röstning på er skola.
 • Material och affischer som ni kan trycka upp och marknadsföra er filmfestival med.
 • Olika tips och lathundar för att genomföra visningar och pedagogiskt material.
 • Digitala filmlänkar som kan spelas upp under vecka 11.

Detta behövs av dig och din skola:

 • Intresseanmälan senast 21 januari med relevant information. Boka 1 plats per skola.
 • Förankring hos rektor, IKT-personal och kollegor mfl för att möjligöra schemaläggning av filmvisningar i vecka 11.Skolan beslutar själva om filmvisningstiderna för vecka 11. 
 • Elevsamverkan inför val av film i vecka 5.
 • Planera i god tid, tryck upp affischer och engagera elever och lärare.
 • Visa filmerna i lokaler ex Aula, med bästa förutsättningar för att upplevelsen ska bli magisk för eleverna.Ta stöd av tekniska kollegor.
 • Återrapportera antal närvarande på respektive film/ klass till kulturförvaltningen senast v12.

INTRESSEANMÄLAN kan göras mellan 16 december - 21 januari 2021. Därefter gör BUFF och kulturförvaltningen ett urval utifrån efterfrågan och meddelar er senast vecka 4 om deltagande. Vi uppmanar stora skolor med många parallellklasser att söka, skolor som ej tidigare varit på BUFF och  högstadieskolor. Vänligen ange information om antalet anmälda klasser, årskurser, elevantal för er förfrågan ( under Meddelande till arrangör).

Frågor besvaras via: skolbio@malmo.se

För skolor som ej deltar som minifestivaler kommer det även finnas ett antal platser till digitala filmvisningar och biografvisningar, bokas i vecka 6.