Vetenskapstrick på Malmö Museer

  • Museum
  • Natur och teknik
  • Workshop

Tillsammans testar vi vattnets fantastiska egenskaper. Bland annat arbetar vi med kokpunkt, ytspänning och Arkimedes princip. Programmet innehåller såväl förevisningar som moment då eleverna själva får testa. Halva klassen gör experiment medan halva klassen tittar i Akvariet. Byte av grupp sker efter halva tiden. 

Minst två medföljande pedagoger behöver följa med gruppen.

 

Kulturbuss bokas separat via den här länken: https://kulturbokning.malmo.se/BusBookings/GenericBus