Malmö Museer


Malmö Museer är ett stort museum i flera olika byggnader. Här finns både permanenta och tillfälliga utställningar inom olika ämnen för alla åldrar. Historia, natur, teknik och hållbar utveckling är några exempel.

Visningar och pedagogiska program för förskola, skola och gymnasium är kopplade till läroplanerna. Pedagogerna levandegör de olika ämnena genom bland annat experiment, hantverk, upplevelser och diskussioner. Särskilda program ordnas efter önskemål. Tillfälliga utställningar öppnar under året och nya program arbetas fram efter hand. 

Hela vårt utbud av program och visningar hittar du här: https://malmo.se/Service/Kultur-och-fritid/Kultur-och-natur-till-forskolor-och-skolor/Malmo-Museers-pedagogiska-verksamhet.html