Serieteckning för högstadiet

  • Bildkonst
  • Serier
  • Serieteckning
  • Berättande

Med papper och penna skapar vi informativa, roliga och smarta serier. Tillsammans med Kulturkopplingens serielärare kommer vi på idé, manus och går igenom tekniker för serieteckning och tusch. Serierna sammanställs i ett seriefanzine, klassens egen serietidning. Serielärare tillhandahåller material för lektionen.

Lektionsupplägget är uppdelat på två halvdagar, där ni bokar ett tillfälle i Kulturkartan och i planeringsmötet med ansvariga lärare bokas det andra lektionstillfället in.