FLIGHT - visning och workshop

Var hör jag hemma? Var befinner jag mig och vem kom före mig? Kan vi lära oss något av historien och det förflutna?  

I den här workshopen kommer vi att titta närmare på ämnen som kan kopplas till utställningen FLIGHT på Malmö Konsthall. Vi pratar om identitet, plats och minnen och hur de påverkar och formar oss. Vi kommer att zooma in och ut för att koppla samman det inre och det yttre, det personliga och det offentliga, den enskilda individen och samhället i stort.  

Workshopen inleds med en 30 minuter lång guidad visning av utställningen med efterföljande reflekterande samtal och skapande verkstad, ledd av den Malmöbaserade konstnären Ina Nian. På workshopen kommer vi med hjälp av tyg, kollage och kartläggning skapa egna banners i form av ett självporträtt som representerar dig, din familj eller en plats där du känner dig hemma. 


Grupputställningen FLIGHT handlar om det som kommer till ytan när vi granskar vår historia med en kritisk blick. Den Malmöbaserade curatorn Tawanda Appiah har bjudit in tre konstnärer som alla arbetar med teman såsom kolonialism, identitet och minne. Med olika uttryck riktar de nytt ljus mot vårt koloniala förflutna och uppmärksammar dess ekon i vår egen tid. De utmanar oss att ifrågasätta hur och vad vi ser när vi blickar tillbaka på historien, och var vi själva står i förhållande till den. 

 

Mer info om utställningen och Malmö konsthalls pedagogiska verksamhet finns här:

 https://malmokonsthall.se/utstallningar/flight-2/ 

https://malmokonsthall.se/skola/ 

 


Kulturbuss bokas separat via den här länken: https://kulturbokning.malmo.se/BusBookings/GenericBus

Detta evenemang är en del av basutbudet. Varje klass kan endast boka ett evenemang ur basutbudet under läsåret.