Digitalt skolprogram - Bygga demokrati

Beskrivning

Demokrati är som de flesta vet grekiska för folkstyre. Men vad ska en demokrati innehålla för att få vara en riktigt demokrati? I detta program får ni en enkel och grundläggande förklaring av vad demokrati är samt en interaktiv tur genom demokratins historia sett ur svenska ögon.

Världskulturmuseerna online

Häng med på ett digitalt skolprogram med pedagog från Världskulturmuseerna!
Skolprogrammet sker via Microsoft Teams, Zoom eller annan likvärdig plattform. Klassens elever kan befinna sig i klassrummet såväl som i hemmet. I samband med bokning återkopplar museets pedagog vilka tekniska specifikationer och rutiner som gäller för skolprogrammet.

Lektionsinnehåll

Programmet utgår ifrån utställningen Korsvägar på Världskulturmuseet Göteborg och de demokratiprinciper/demokratikomponenter som används av forskningsinstitutet Varieties of Democracy (V-dem) på Göteborgs universitet.
Rättvisa val, jämlikhet, frihet, öppenhet och deltagande.
Programmet vill på ett deltagande sätt ställa frågor kring vad en demokrati är, vad den ställer för krav på oss som deltar i den. Föremålen och berättelserna i utställningen Korsvägar ger ett globalt och historiskt perspektiv på hur vi människor skapar kultur och samhällen tillsammans genom att förhandla och samarbeta.

Som fördjupningsmaterial rekommenderar vi vår digital resurs Bygga demokrati som du hittar här: https://www.byggademokrati.se/sv-SE

Information

Skolform: högstadiet
Längd: 60 minuter
ONLINE via valfri plattform: (Teams, Zoom, Google Meet)
Interaktivt verktyg: Mentimeter (eleverna använder sin egen telefon eller surfplatta via skolan till detta)