Håll om mig - Ventil8

Beskrivning

Vad är det som får oss att känna oss trygga? Hur ser vi på människans behov av att bli sedd och ta plats? Hur bygger vi förtroende för vår omgivning? 

Håll om mig är en dansföreställning på temat närhet och nyfikenhet. I en trio bestående av två dansare och ett gigantiskt täcke skapar vi drömlandskap där vi undersöker hur vi speglar oss i varandra och hur det påverkar vilka vi vågar vara. Genom närvaro, lyssnande och gensvar utforskar vi olika former av närhet. Vad som får oss att krypa in och ut ur vårt skal, lyfta vårt trygga täcke och våga komma närmare. Håll om mig är en mjuk inbjudan till att se, stötta och omfamna varandra.

Se trailer på Vimeo.

Föreställningen har skapats med stöd från Danscentrum Syd och Konstnärsnämnden.

Praktisk information

Sittplatser: Onumrerade platser i gradängen, sex rullstolsplatser längs med scenen och ett fåtal sittplatser på kuddar utplacerade på golvet närmast scenen.

Ljus: Föreställningen är ljussatt med färgat ljus som skiftar gradvis med jämna mellanrum genom föreställningen. Vid ett tillfälle sätts discokulan igång och prickar av ljus rör sig genom rummet.

Ljud: Genom föreställningen leds vi av en ljudbild som är en blandning av instrumentell musik som skiftar i intensitet och stämning med inklipp av inspelat ljud från naturen, bland annat åska och regn samt röster från barn som delar sina tankar om närhet och trygghet. 

Publikkontakt: Dansarna i föreställningen heter Anna och Yrsa. Publiken som sitter närmare scenen kommer att uppleva vinden som skapas av att det stora täcket när det svävar över scenen. En bit in i föreställningen kommer även de elever som sitter på kuddarna att få greppa tag i täcket då vi hjälps åt att spänna ut det mellan oss och ruska om det. 

Kulturbuss

Kulturbuss bokas genom att klicka på knappen under "Kulturbuss" när du genomför din bokning. Kulturbussen är bokningsbar fram till och med 14 dagar innan tillfället.