Sektion scenkonst

Enheten för kulturarrangemang erbjuder ett brett och kvalitativt utbud av kulturupplevelser och skapande aktiviteter till barn och elever i alla Malmös förskolor och skolor. Aktiviteterna kan vara uppsökande på förskolor och skolor eller så besöker barnen och eleverna någon av Malmös platser för kultur och lär på så sätt känna sin stad. Vi vill väcka barns och ungas lust och nyfikenhet för de olika konstformerna. För oss är det självklart att kultur spelar en viktig roll för barns språkutveckling, lärande och identitetsskapande.