Historia genom Konst

 Lär historia med Malmö Konstmuseums samling! 

Beskrivning

Visning och workshop för gymnasiet

Det pedagogiska programmet Historia genom Konst riktar sig till alla elever som läser Historia på gymnasiet i Malmö. Projektet startade höstterminen 2021 och pågår i tre år. Inför läsåret 23/24 erbjuder vi olika varianter av visning och workshop i vår utställning. 

Med utgångspunkt i Konstmuseets basutställning Samlingen, med konst och föremål från 1500-talet till idag, går vi igenom hur historia kan ses genom konst från olika tider. Målet är att på ett nytänkande sätt ge eleverna möjlighet att lära sig om konst, och samtidigt fördjupa sig i historiska skeenden, epoker, och tidsperioder.   

Läroplanen

Vi följer läroplanerna för gymnasiet inom historieämnet – att titta på konst och visuell kultur med en analyserande, granskande blick är ett spännande sätt att lära sig historia, och vår målsättning är att göra museet till en berikande kunskapsresurs i skolan. 

Som en del av projektet görs även en forskningsstudie ihop med Stockholms konstnärliga högskola, vilket innebär att deltagande lärare och elever ombeds svara på enkäter. Studien syftar till att undersöka samverkansprojekt mellan Konstmuseet och gymnasieskolor, samt att utveckla konstpedagogiken som fält. 

Praktisk information

Besöket på två timmar innefattar visning och workshop. Besöket på en timme innefattar endast visning med fokus på bildanalys. 

Det finns även möjlighet att boka in ett längre besök på 3 timmar, då förlängs workshoppen med ytterligare fördjupad bildanalys. Kontakta oss för att boka in det längre besöket. 

Vi är flexibla! Behöver ni komma en annan dag eller byta tid, hör av er så ordnar vi det!

Vid frågor kontakta konstpedagog Ellen Arvidsson, på ellen.arvidsson@malmo.se.

Kulturbuss

Kulturbuss bokas genom att klicka på knappen under "Kulturbuss" när du genomför din bokning. Kulturbussen är bokningsbar fram till och med 14 dagar innan tillfället.

Basutbud

Detta evenemang är en del av basutbudet för gymnasiet. Varje elev kan endast gå på ett evenemang ur basutbudet under läsåret.

Valbart utbud

Evenemanget är också bokningsbart för årskurs 9 inom ramen för det valbara utbudet, utöver årskursens eget basutbud.