Samarbete genom konsten – skapande workshop på skolan

Beskrivning

Malmö Konsthall erbjuder en uppsökande workshop där konsten främjar samarbete. Med taktila, lekfulla övningar får alla en chans att hitta sitt uttryck. Inga förkunskaper i bild krävs, fokus är på processen och resultatet blir en gemensam målning.   

Praktisk information

Vi inleder med en presentation med kollektivt skapande i fokus. Eleverna får sen delta i kreativa, tillgängliga övningar där de stegvis skapar en större helhet tillsammans. Samarbete, gemenskap och hänsyn är förmågor som kommer att utmanas. 

Workshopen utförs på skolan. Vi tar med allt material för skapande. I klassrummet behövs en projektor och möjlighet att flytta undan möbler för en större golvyta. Workshopen kan anpassas för elever med särskilda behov. Arabisktalande pedagog finns.   

The workshop can be held in English.   

Workshopen tar 2 timmar, vi behöver tillgång till klassrummet ca 30 minuter före och efter. 

Dagar och tider är flexibla, boka antal klasser och kontakta oss för dagar och tider som passar.  

Kontakt: Ylva Brännström, Ylva.brannstrom@malmo.se0709-341292 

Basutbud

Detta evenemang är en del av basutbudet. Varje barn kan endast gå på ett evenemang ur basutbudet under läsåret.