Ingela Ihrman: människan är ett däggdjur bland alla andra - visning och workshop

Beskrivning

Ingela Ihrman undersöker på ett lekfullt sätt vad det innebär att vara människa. Med humor lyfter hon frågor om tillhörighet genom att se närmare på andra livsformer och hur vi relaterar till varandra. Med hjälp av skulpturala kostymer antar hon andra levande arters skepnad. I sina verk ifrågasätter hon hur vi systematiskt kategoriserar och exploaterar naturen – som vi ju själva är en del av – samtidigt som vi gärna längtansfullt lyfter fram den som något orört och ursprungligt. 

Praktisk information

Besöket på Malmö Konsthall innefattar 30 minuter visning av utställningen, diskussion i mindre grupper och eget skapande. Elevernas verk ställs sedan ut i verkstan på konsthallen.  

Utställningens teman förankras enkelt i ämnen som biologi, historia och samhällskunskap. Tydliga kopplingar finns till de globala målen, särskilt nr 13: Bekämpa klimatförändringarna, nr 14: Hav och marina resurser, och nr 15: Ekosystem och biologisk mångfald.   

Kontakta oss för visning andra dagar och tider. Mejla Ylva.brannstrom@malmo.se eller ring 0709-341292.

Läs mer om utställningen.

Kulturbuss

Kulturbuss bokas genom att klicka på knappen under "Kulturbuss" när du genomför din bokning. Kulturbussen är bokningsbar fram till och med 14 dagar innan tillfället.

Basutbud

Detta evenemang är en del av basutbudet. Varje barn kan endast gå på ett evenemang ur basutbudet under läsåret.