Farlig Kultur! (åk 9)

Beskrivning

Dawit Isaak-biblioteket är ett yttrandefrihetsbibliotek på Malmö Stadsarkiv. Här samlar vi böcker, film, journalistik mm som av någon anledning varit förbjuden eller kontroversiell någonstans, någon gång. Ambitionen med verksamheten är att väcka tankar, känslor och nyfikenhet, och att öka medvetenheten kring yttrandefrihet, demokrati och mänskliga rättigheter hos unga. 

Vi erbjuder här en lektion med workshop om konstnärlig yttrandefrihet. 

Syfte

Lektionen syftar till att:  

  • Fördjupa kunskaper om demokrati och mänskliga rättigheter i allmänhet, yttrandefrihet i synnerhet, ur både ett globalt och ett nationellt perspektiv 
  • Reflektera kring hur olika ideologiska, politiska och sociala förhållanden påverkar förutsättningarna för demokrati och yttrandefrihet i ett samhälle 
  • Medvetandegöra om konstens betydelse för, och villkor i samhället 

Kontakt

Om ni har frågor eller funderingar, hör gärna av er till oss! Om ni inte hittar någon dag och tid i kalendern nedan som passar er, kan ni höra av er så löser vi det! Kontakta oss på dawitisaakbiblioteket@malmo.se.

Kulturbuss

Kulturbuss bokas genom att klicka på knappen under "Kulturbuss" när du genomför din bokning. Kulturbussen är bokningsbar fram till och med 14 dagar innan tillfället.

Basutbud

Detta evenemang är en del av basutbudet. Varje barn kan endast gå på ett evenemang ur basutbudet under läsåret.