Termiternas liv: slutet - visning och workshop

Beskrivning

Det queera och könsöverskridande är viktiga utgångspunkter i den Malmöbaserade konstnären, poeten och författaren Leif Holmstrands konstnärskap. Detta undersöker konstnären ofta genom performance.I utställningen ser vi skulpturer och konstverk som jämför termiternas kollektiva skapande och individuella särdrag med mänskliga förhållanden. Det kan handla om biologi och kultur, eller organisation och individualism.I utställningen visas även verk av andra konstnärersom varit viktiga inspirationskällor för Leif Holmstrand.  

Praktisk information

Besöket på Malmö Konsthall innefattar 30 minuter visning av utställningen, diskussion i mindre grupper och eget skapande. Elevernas verk ställs sedan ut i verkstan på konsthallen. 

En lärarhandledning kommer att finnas tillgänglig.  

Kontakt: Ylva Brännström, Ylva.brannstrom@malmo.se0709-341292 

Kulturbuss

Kulturbuss bokas genom att klicka på knappen under "Kulturbuss" när du genomför din bokning. Kulturbussen är bokningsbar fram till och med 14 dagar innan tillfället.

Basutbud

Detta evenemang är en del av basutbudet för årskurs 7. Varje barn kan endast gå på ett evenemang ur basutbudet under läsåret.

Valbart utbud

Evenemanget är också bokningsbart för årskurserna 8 och 9 inom ramen för det valbara utbudet, utöver årskursens eget basutbud.