Digitalt skolprogram - de tidiga flodkulturerna

Världskulturmuseerna online

Häng då med på ett digitalt skolprogram med pedagog från Världskulturmuseerna!

Skolprogrammet sker via Microsoft Teams, Zoom eller annan likvärdig plattform. Klassens elever kan befinna sig i klassrummet såväl som i hemmet. I samband med bokning återkopplar museets pedagog vilka tekniska specifikationer och rutiner som gäller för skolprogrammet.

Lektionsinnehåll 

Världskulturmuseerna har världsunika historiska samlingar av föremål och historiska källor från fyra av de mest omtalade flodkulturerna – Mesopotamien med Eufrat och Tigris, Gula floden (Huang He) i dagens Kina, Induskulturen i dagens Pakistan och Nilen i Egypten. Jordbrukets utveckling, skriftspråkens uppkomst och grunden för mer komplexa samhällen och vidare historisk utveckling beskrivs på ett levande sätt utifrån mänskliga kvarlevor, gravgods, skrifttavlor, vardagsföremål och religiösa artefakter.

Information 

Målgrupp: Högstadiet
Längd: 45 minuter
ONLINE via valfri digital plattform: (Teams, Zoom, Google Meet)
Interaktivt verktyg: Mentimeter (eleverna använder telefon, platta eller dator)