Framtidsspaning - Året är 2084 (gymnasiet)

Beskrivning

Ingen vet hur framtiden ska bli. Men varje tanke om hur framtiden kan komma att se ut hjälper till att forma den. Den här lektionen är en framtidsspaning där vi löst många problem och äntligen kommit till en hållbar framtid. Lektionen är kopplad till vår nya utställning Året är 2084

Det här är inte en utställning om hur världen kommer att bli, utan en utställning om hur den kan komma att se ut. Det finns ett oändligt antal möjliga framtider. Även en fossilfri värld kan se ut på många olika sätt. Vi skapar den tillsammans, och arbetet för att nå dit pågår för fullt. 

Under lektionen kommer vi diskutera hur eleverna ser på framtiden och titta på gamla framtidsprofetior.  

Praktisk information

Uppmana eleverna att ta med sig mobiltelefoner och hörlurar.

Kulturbuss

Kulturbuss bokas genom att klicka på knappen under rubriken Önskar buss till evenemanget när du genomför din bokning. Kulturbussen är bokningsbar fram till och med 14 dagar innan tillfället.

Basutbud

Detta evenemang är en del av basutbudet. Varje barn kan endast gå på ett evenemang ur basutbudet under läsåret.