Stormaktstiden - På kungens order

Beskrivning

Ett sekel av krig med omvälvningar i Europa, Norden, Skåne och Malmö. 1658 blir Skåne svenskt territorium som ett resultat av freden i Roskilde. Det var varken det första eller sista kriget om Skåne, men det var ett av de få där striderna inte ägde rum i Skåne. På Kungens Order fokuserar på de tre krig som fördes i och om bland annat Skåne under 1600 talet.  

Vad hände? Varför? Och inte minst hur skedde det? I visningen tar vi inte bara upp årtal och händelser utan även hur det kan ha varit att vara soldat i dessa krig. Vad har det för betydelse för oss idag?

Praktisk information

Utställningen ligger i det västra av slottets kanontorn och är inte tillgänglig för rullstol.  

Om tiderna nedan inte passar för din grupp är du välkommen att kontakta museets bokning för att hitta tider som passar er.
Mejl: boka.museum@malmo.se
Telefon: 040-34 44 23 (måndag-fredag kl 9-12). 

Kulturbuss

Kulturbuss bokas genom att klicka på knappen under "Önskar buss till evenemanget" när du genomför din bokning. Kulturbussen är bokningsbar fram till och med 14 dagar innan tillfället.

Basutbud

Detta evenemang är en del av basutbudet. Varje elev kan endast gå på ett evenemang ur basutbudet under läsåret.

Valbart utbud

Evenemanget är också bokningsbart för årskurs 4 - 7 inom ramen för det valbara utbudet, utöver årskursens eget basutbud.