Makt över människor (åk 9)

Beskrivning

Makt över människor skildrar slottet Malmöhus historia de senaste trehundra åren. Den ger kunskap om Malmöhus och dess roll i historien men vill också beröra. 

Slottets 600-åriga historia från Erik av Pommerns 1400-tals kastell till våra dagars museum är dramatisk och mångfacetterad. Livsöden och händelser har passerat. En del nästan obemärkt, andra med buller och brak. Men en sak har alltid varit den samma. 

Malmöhus är en plats som alltid varit bevakad. Den vanlige medborgaren har inte haft tillträde hur som helst. Även idag bevakas museet av vakter och kameror. Besökare möter mörka, förtvivlade historier, men också några ljusa. Vad är det för samhälle vi skymtar bakom denna kalla, krassa fakta i form av bilder och dokument? 

Praktisk information

Lokalerna är inte tillgängliga med rullstol.

Om tiderna nedan inte passar för din grupp är du välkommen att kontakta museets bokning för att hitta tider som passar er.
Mejl: boka.museum@malmo.se
Telefon: 040-34 44 23 (måndag-fredag kl 9-12). 

Kulturbuss

Kulturbuss bokas genom att klicka på knappen under "Kulturbuss" när du genomför din bokning. Kulturbussen är bokningsbar fram till och med 14 dagar innan tillfället.

Basutbud

Detta evenemang är en del av basutbudet. Varje klass kan endast gå på ett evenemang ur basutbudet under läsåret.