Klimatvandring i Västra hamnen

Beskrivning

Vi möts vid Kockum Fritid och går på en resa tillbaka över 20 år i tiden, då Bo01 satte Malmö på den internationella kartan som världens mest hållbara stadsdel. 

På gammal industrimark och avskärmat från resten av staden byggs inte bara en ny stadsdel utan även Sveriges högsta hus, Turning Torso. Vad skiljer egentligen Bo01-området från andra delar av Malmö? Hur får lägenheterna och husen sin energi? Hur väl lyckades man egentligen med att bygga framtidens stad med facit i hand? Detta är några av de frågor ni får svar på under Klimatvandringen i Västra Hamnen. 

Vi jämför olika lösningar på hållbarhetsproblem för städer och lär oss mer om vad som krävs för att bygga en hållbar stadsdel.

Praktisk information

Om tiderna nedan inte passar för din grupp är du välkommen att kontakta museets bokning för att hitta tider som passar er.
Mejl: boka.museum@malmo.se
Telefon: 040-34 44 23 (måndag-fredag kl 9-12). 

Kulturbuss

Kulturbuss bokas genom att klicka på knappen under "Önskar buss till evenemanget" när du genomför din bokning. Kulturbussen är bokningsbar fram till och med 14 dagar innan tillfället.

Basutbud

Detta evenemang är en del av basutbudet för gymnasiet. Varje elev kan endast gå på ett evenemang ur basutbudet under läsåret.

Valbart utbud

Evenemanget är också bokningsbart för årskurs 9 inom ramen för det valbara utbudet, utöver årskursens eget basutbud.