Arkeologens källor

Beskrivning

Fornfynd i form av flintyxor och krukskärvor eller spår i marken efter långhus – allt utgör forntida källmaterial som bär på olika berättelser. Utifrån arkeologers erfarenhet och med hjälp av vetenskapliga metoder kan dessa berättelser pusslas ihop till en begriplig historia om forntiden och dess människor. När kunskapen växer och metoderna utvecklas kan källmaterialet omtolkas – det som var gårdagens sanning om forntiden kan idag bli något helt annat. 

Vi besöker utställningen ”Ledtrådar – stolphål, DNA och andra spår från forntiden” där eleverna efter en introduktion gruppvis ska lösa olika uppgifter kring arkeologiskt källmaterial. Lektionen avslutas med en gemensam diskussion samt möjlighet att titta på utställningen. 

Praktisk information

Om tiderna nedan inte passar för din grupp är du välkommen att kontakta museets bokning för att hitta tider som passar er.
Mejl: boka.museum@malmo.se
Telefon: 040-34 44 23 (måndag-fredag kl 9-12). 

Kulturbuss

Kulturbuss bokas genom att klicka på knappen under "Kulturbuss" när du genomför din bokning. Kulturbussen är bokningsbar fram till och med 14 dagar innan tillfället.

Basutbud

Detta evenemang är en del av basutbudet. Varje barn kan endast gå på ett evenemang ur basutbudet under läsåret. 

Valbart utbud

Evenemanget är också bokningsbart för årskurs 4 - 9 inom ramen för det valbara utbudet, utöver årskursens eget basutbud.