Från idé till Nobelpris

Beskrivning

Programmet innehåller:

  • En visning av utställningen 
  • En gruppuppgift 

Visning

utställningenfår du ta del av några Nobelpristagares upptäckter och idéer. 

Gruppuppgift

Varje grupp tilldelas ett bord med en eller två nobelpristagareEleverna får undersöka föremålläsa texter, närstudera borden och efter en mall hålla en kort presentation inför de andra grupperna. Temat är kreativitet. Det finns sex bord, tillhörande följande pristagare: 

  • Fysik: Roger Penrose (2020) och Albert Einstein (1921) 
  • Kemi: Marie Curie (fysik 1903 och kemi 1911) 
  • Medicin: Elizabeth Blackburn (2009) 
  • Litteratur: Selma Lagerlöf (1909) och Gabriel Garcia Marquez (1982) 
  • Fred: Desmond Tutu (1984) 
  • Ekonomi: Esther Duflo och Abherijit Banerjee (2019) 

Praktisk information

Om tiderna nedan inte passar för din grupp är du välkommen att kontakta museets bokning för att hitta tider som passar er.
Mejl: boka.museum@malmo.se
Telefon: 040-34 44 23 (måndag-fredag kl 9-12). 

Kulturbuss

Kulturbuss bokas genom att klicka på knappen under "Önskar buss till evenemanget" när du genomför din bokning. Kulturbussen är bokningsbar fram till och med 14 dagar innan tillfället.

Basutbud

Detta evenemang är en del av basutbudet. Varje elev kan endast gå på ett evenemang ur basutbudet under läsåret.

Valbart utbud

Evenemanget är också bokningsbart för årskurs 7 och 8 inom ramen för det valbara utbudet, utöver årskursens eget basutbud.