Film i skolan!

Beskrivning

Under läsåret 2023/2024 erbjuder filmpedagoger från Kulturkopplingen Filmpedagogik i skolan för årskurs 8 - 9.

I arbetet ingår två delar – planeringsmöte mellan filmpedagoger och lärare på skolan, där vi tillsammans sätter ramarna för samarbetet samt en dag då filmpedagog kommer ut till skolan och gör film tillsammans med eleverna. I lektionsupplägget ingår: genomgång av bildutsnitt/perspektiv, bildmanus, filma på iPads och filmredigering i iMovie. Dagen avslutas med filmvisning och reflekterande samtal kring hur bild och ljud blir film.

Filmpedagogens arbete i skolan kopplas till ordinarie undervisning och bidrar till att skapa lust och nyfikenhet till det egna filmskapandet samt inspirerar elever och lärare att arbeta med film i skolan.

Praktisk information

Boka ett tillfälle/skola. I planeringsmötet kan vi diskutera möjlighet för fler klasser att ta del av evenemanget. Efter genomförd bokning, kontaktas ni av ansvarig lärare från Kulturkoppling för vidare planering av samarbetet.  

Om tiderna som erbjuds inte fungerar för er, så försöker vi lösa andra tillfällen.