Green Screen - Fantasi och Film

Beskrivning

Bara fantasin sätter gränser - bli vem du vill, var du vill!

Med Green Screen bakgrunder och teknik kommer filmlärare från Kulturkopplingen ut till inbokad klass. Vi låter oss inspireras av Green Screen-teknik och skådespeleri. Vi tar berättelserna till en annan plats och en annan tid, för att till sist färdigställa filmerna i redigeringsprogrammet iMovie. Ni kan arbeta med Green Screen kopplat till vilket ämne ni vill i läroplanen och ta ert vart ni vill i världen, genom att byta den gröna bakgrunden mot en annan. Reklamfilm, sagor, nyheter och resor är några exempel på teman som vi arbetat med. Lektionen avslutas med filmvisning och samtal.

Praktisk information

Evenemanget kräver tillgång till en stor yta såsom idrottshall eller aula.
Efter genomförd bokning kontaktas ni av ansvarig lärare från Kulturkopplingen för vidare planering av samarbetet.
Om tiderna som erbjuds inte fungerar för er, försöker vi lösa andra tillfällen.