Farlig Kultur! (valbart utbud)

Beskrivning

Dawit Isaak-biblioteket är ett yttrandefrihetsbibliotek på Malmö Stadsarkiv. Här samlar vi böcker, film, journalistik mm som av någon anledning varit förbjuden eller kontroversiell någonstans, någon gång. Ambitionen med verksamheten är att väcka tankar, känslor och nyfikenhet, och att öka medvetenheten kring yttrandefrihet, demokrati och mänskliga rättigheter hos unga. 

Vi erbjuder här en lektion med workshop om konstnärlig yttrandefrihet. Vi anpassar efter åldersgruppen och gärna i samråd med medföljande pedagoger.

Lektionen syftar till att:  

  • Fördjupa kunskaper om demokrati och mänskliga rättigheter i allmänhet, yttrandefrihet i synnerhet, ur både ett globalt och ett nationellt perspektiv. 
  • Reflektera kring hur olika ideologiska, politiska och sociala förhållanden påverkar förutsättningarna för demokrati och yttrandefrihet i ett samhälle. 
  • Medvetandegöra om konstens betydelse för, och villkor i samhället. 

Praktisk information

Alla årskurser är välkomna, vi brukar kunna anpassa besöket utifrån behov.

För låg- och mellanstadiet varar besöket i 60 minuter.

För högstadiet och gymnasiet varar besöket i 90 minuter.

Vid frågor och funderingar, eller om ni inte hittar ett tillfälle som passar er, kan ni höra av er så löser vi det. Mejla oss på dawitisaakbiblioteket@malmo.se.

Kulturbuss

Kulturbuss bokas genom att klicka på knappen under "Kulturbuss?" när du genomför din bokning. Kulturbussen är bokningsbar fram till och med 14 dagar innan tillfället.