Barn har också rättigheter!

Beskrivning

Barnkonventionen gäller här och nu, för alla barn, också i Sverige. Det krävs kloka och modiga människor som vågar stå upp för lika rättigheter i takt med att våra samhällen förändras. Arbetet för barnets mänskliga rättigheter tar aldrig slut. Med denna utställning vill vi stärka barns kännedom om sina rättigheter, utifrån ett personligt och historiskt perspektiv.  

Fakta om utställningen

Utställningen ”Barn har också rättigheter!” är utvecklad tillsammans med barn mellan 9 och 13 år. Den är producerad av Forum för Levande historia i Stockholm, i samarbete med Barnombudsmannen, Rädda Barnen och UNICEF. 

Praktisk information

Visning och workshop varar ungefär en timme. Välkommen! 

Om tiderna nedan inte passar för din grupp är du välkommen att kontakta museets bokning för att hitta tider som passar er.
Mejl: boka.museum@malmo.se
Telefon: 040-34 44 23 (måndag-fredag klockan 9-12)

Kulturbuss

Kulturbuss bokas genom att klicka på knappen under Önskar buss till evenemanget när du genomför din bokning. Kulturbussen är bokningsbar fram till och med 14 dagar innan tillfället.