Var är brudarna? – fem kvinnoöden från sekelskiftets Malmö

Beskrivning

Möt Johanna, Hilda, Ida, Elma och Olga. Alla fem befann sig i Malmö vid 1800-talets slut och har lämnat avtryck i arkiven. Vilka var de och vad gjorde de? 

I workshopen får eleverna möjlighet att, likt en historiker, rekonstruera kvinnornas liv med hjälp av brev, fotografier, protokoll, räkningar och kyrkoböcker. Syftet är att synliggöra kvinnor i historien och att visa olika typer av dokument. Men även att eleverna ska reflektera kring skapandet av historia. Vad berättar källorna och hur ska de tolkas? Workshopen avslutas med en rundvandring i magasinet. 

Kulturbuss

Kulturbuss bokas genom att klicka på knappen under "Kulturbuss" när du genomför din bokning. Kulturbussen är bokningsbar fram till och med 14 dagar innan tillfället.

Basutbud

Detta evenemang är en del av basutbudet. Varje barn kan endast gå på ett evenemang ur basutbudet under läsåret.