BUFF: Jag, Julia (film och workshop)

Inställd

  • Skolbio

FILMVISNING + SAMTAL Rekommenderat för åk 7-8

JAG, JULIA - angeläget om våld i nära relationer och vad man kan göra åt det

Den svenska kortfilmen Jag, Julia skildrar våld i hemmet och hur 14-åriga Julia försöker hålla upp en fasad om att allt är bra. Ett viktigt tema som följs upp av ett samtal med Agera kvinnojour som pratar om hur vi påverkas av våld i nära relationer och medias bilder av våld mot kvinnor och barn. Moderator: Samtalet leds av Bridgett Stehag, verksamhetschef på Agera Kvinnojour.


 JAG, JULIA  kortfilm regi:Arvin Kananian. 15 min. Svenskt tal. Engelsk text.

14-åriga Julia försöker spela in en vlogg men avbryts när hennes kontrollerande och våldsamma pappa kommer hem. Julia försöker desperat få sin mamma att lämna honom, men det är inte så enkelt.